SELGES AV EiendomsMegler 1 midt-norge

Morten Høvik
Eiendomsmeglerfullmektig

94 83 54 53

morten.hovik@em1.no

Kaarvaag invest as

Kaarvaag Invets AS er et investeringsselskap innen eiendom. Vårt forrige prosjekt var Langholmen Brygge på Ramsøya som bestod av 6 sjøboder i 2 etasjer med opparbeidet parkeringsplass, båtslipp, bryggeanlegg med egen båtplass til beboerne. Dette prosjektet ble gjennomført av vårt holdingselskap Langholmen Invest.

Adresse:
Ramsøyveien 63B
6533 AVERØY

Telefon:
+47 474 66 601